Garantijos suteikimo sąlygos.

1. Pardavėjas turi teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei pirkėjas nepateikė visų šiame punkte nurodytų dokumentų, arba jie nevisiškai užpildyti ar neįskaitomi.

2. Visos gamintojo garantinės sąlygos išdėstytos šiame garantiniame rašte.

3. Garantijos laikotarpiu naudotojas turi teisę nemokamai taisyti prekę (jeigu aparatas buvo neremontuojamas), išskyrus atvejus, kai buvo pažeistos prekės naudojimo taisyklės ar šių sąlygų nuostatos.

5. Garantija netaikoma:

5.1- jei pirkinys perdarytas ar pritaikytas naudoti pagal eksploatavimo instrukcijoje numatytas sąlygas:

5.2- dengiančioms dalims, mygtukams ir pan.;

5.3- jei gedimai atsirado dėl netinkamos eksploatacijos ar mechaninių pažeidimų;

5.4- jei garantinę priežiūrą suteikė įgaliojimų neturintis ar gamintojo reikalavimų neatitinkantis techninio aptarnavimo centras;

5.5- jei gedimas atsirado dėl veiksnių, nepriklausančių nuo pardavėjo.

5.6- jei gedimas atsirado dėl vartotojo kaltės ar neatsargumo;

5.7- jei prekė yra pažeista, matomi smūgių/kritimo požymiai ant dengiančių dalių.

5.8- jei gedimo priežastis – drėgmės ar skysčių poveikis.

5.9- jei yra tvarkymo žymių kurias paliko pirkėjas bandydamas pats susitvarkyti prekę.